Om Årsta Filmstudio

Information vad vi står för, hur man kommer till vår biograf samt vilka som sitter i styrelsen.

Om filmstudion

Årsta Filmstudio är en ideell förening som är öppen för alla filmintresserade över 15 år.   Vi satsar på kvalitetsfilm och programmet bygger  i stora drag på medlemmarnas egna förslag. De filmer som vi kan visa, hyr vi från Sveriges Förenade Filmstudios (SFF).
Vi är knutna till Sveriges Förenade Filmstudios (SFF), en fristående ideell förening, som fungerar som paraplyorganisation för cirka 100 filmstudior och drygt 21 000 medlemmar runt om i landet. SFF är i sin tur medlem i den internationella filmklubbsorganisationen, FICC, Federation Internationale de Ciné-Clubs.

Hitta till Årsta Folkets Hus

  • ta buss 160, 164 eller 168 från Gullmarsplan   
  • ta tvärbanan och kliv av vid Valla Torg, promenera till Årsta Torg  (tar ca 10 minuter)    
  • ta pendeln till station Årstaberg och sedan buss 160 till Årsta Torg    
  • cykla!

Kontakt

Interimsstyrelse, vald 26 mars 2020:

Charlotte Olofsson – ordförande
Anna-Clara Björkman – kassör
Irma Kario
Lars Tiderman
Calle Pauli
Johan Clason

Föreningsdokument kan tillhandahållas, kontakta styrelsen.


Kontakta oss via e-post: arsta@filmstudio.se


Valberedning, vald på årsstämman 2019:

Eva Millberg - evamillia@yahoo.se

Eva Gunnarskog - eva.gunnarskog@telia.com

Bengt Larsson - bengt.aj.larsson@gmail.com