Årsta Filmstudio

Årsta Filmstudio är en ideell förening som är öppen för alla filmintresserade över 15 år. Vi satsar på kvalitetsfilm och programmet bygger i stora drag på medlemmarnas egna förslag.

Torsdag
4 feb, 2021

Hallå, hallå alla filmälskare. Tråkigt besked om VT -21.

Vi i styrelsen hade möte tidigare i veckan och tvingades konstatera att det i nuläget ej är möjligt att ha några visningar denna termin. Tanken var ju att terminen skulle börja den 2 mars men vi vet för närvarande inte när de gällande restriktionerna om fler än 8 personer kommer att tas bort. Men om förutsättningarna skulle ändras hoppas vi kunna genomföra någon typ av en riktigt glad överraskning i slutet av maj eller början av juni. Om detta kommer vi att återkomma till med mer information. Vi räknar dock med att hösten kommer att bli mer normal. Ta hand om er så länge. Styrelsen för Årsta Filmstudio

Läs mer

Onsdag
16 dec, 2020

Hallå hallå alla filmälskare! Kort info från filmstudion inför VT 2021.

Styrelsen har träffats och påbörjat planeringen inför vårterminen. Vi hoppas naturligtvis att vi kan köra filmstudion under våren. Men med tanke på den rådande situationen har vi beslutat att skjuta på starten en månad. Det betyder att vi kommer att starta den 2 mars 2021. Detta dock under förutsättning att man kan vara fler än 8 personer. Vi håller på att sätta samman programmet men är inte i skrivande stund ännu klara med dem filmer vi önskar visa. Men information om vilka det blir kommer under våren i god tid innan vi startar. Vi kunde i styrelsen konstatera att de fyra visningar vi hade under hösten var mycket uppskattade. Som en liten bonus för alla medlemmar sänker vi medlemspriset med 50 kronor nästa termin. Det betyder att ni kommer att kunna se sex filmer för 200 kronor. Styrelsen vill med detta önska alla medlemmar en bra jul och ett hopp om en fantastisk filmvår. Styrelsen för Årsta Filmstudio

Läs mer