Årsta Filmstudio

Årsta Filmstudio är en ideell förening som är öppen för alla filmintresserade över 15 år. Vi satsar på kvalitetsfilm och programmet bygger i stora drag på medlemmarnas egna förslag.

Onsdag
16 dec, 2020

Hallå hallå alla filmälskare! Kort info från filmstudion inför VT 2021.

Styrelsen har träffats och påbörjat planeringen inför vårterminen. Vi hoppas naturligtvis att vi kan köra filmstudion under våren. Men med tanke på den rådande situationen har vi beslutat att skjuta på starten en månad. Det betyder att vi kommer att starta den 2 mars 2021. Detta dock under förutsättning att man kan vara fler än 8 personer. Vi håller på att sätta samman programmet men är inte i skrivande stund ännu klara med dem filmer vi önskar visa. Men information om vilka det blir kommer under våren i god tid innan vi startar. Vi kunde i styrelsen konstatera att de fyra visningar vi hade under hösten var mycket uppskattade. Som en liten bonus för alla medlemmar sänker vi medlemspriset med 50 kronor nästa termin. Det betyder att ni kommer att kunna se sex filmer för 200 kronor. Styrelsen vill med detta önska alla medlemmar en bra jul och ett hopp om en fantastisk filmvår. Styrelsen för Årsta Filmstudio

Läs mer

Måndag
16 nov, 2020

Hallå igen alla som älskar film!

Folkhälsomyndigheten har nu kommit med striktare restriktioner som skall börja att gälla den 24 november. Vi kör filmen 17/11 som vi tänkt, men kommer därefter att stänga ner filmstudion för resterande termin. Vi menar att man kan hålla avstånd och att det fungerat bra de tre gånger vi visat film, men kommer inte att kunna fortsätta eftersom 8 personer är det maxantal som rekommenderas. Välkomna!

Läs mer