Upptäck vår nya hemsida

Från och med vårterminen 2020 har vi fått en ny hemsida för Årsta Filmstudio. Sveriges Förenade Filmstudios, SFF, har skapat en möjlighet för alla filmstudios att använda en av SFF skapad hemsidemodell. Surfa runt och upptäck vår hemsida.