Inställt årsmöte i Årsta Filmstudio 31 mars 2020

Styrelsen i Årsta Filmstudio har, med anledning av corona-pandemin, beslutat att helt inställa det årsmöte som skulle ha ägt rum den 31 mars. Årsmötet kommer att hållas vid senare tillfälle, när kan vi inte säga nu. För att ändå kunna fortsätta planeringen för kommande verksamhetsår på ett ändamålsenligt sätt kommer styrelsen att gå på valberedningens förslag, dvs att nuvarande styrelse sitter kvar. Styrelsen beslutade 26 mars 2020 att denna skall fungera som en interimsstyrelse. Den får sedan bekräftas när ordinarie årsmöte kan hållas. Eventuell ny valberedning väljs då årsmötet kan hållas.